Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang namlonghomes.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà namlonghomes.com.vn cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Nam Long Homes chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên namlonghomes.com.vn, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Phạm vi sử dụng thông tin

namlonghomes.com.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại namlonghomes.com.vn.
• namlonghomes.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dung khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của namlonghomes.com.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng:

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Nam Long Homes

06 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://namlonghomes.com.vn/

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của namlonghomes.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nam Long Homes sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên namlonghomes.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của namlonghomes.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Nam Long Homes cam kết:

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Nam Long Homes sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Mọi chi tiết và thắc mắc vui lòng liên hệ:

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Nam Long Homes

Tel: 0937 098 890

Email: namlonghomes.com.vn@gmail.com

Website: https://namlonghomes.com.vn/

4.8/5 - (9 bình chọn)